Rozbiórki i Wyburzenia

W naszej ofercie znajduje się wyburzanie i rozbiórka budynków, mostów, wiaduktów, kominów i innych obiektów budowlanych przy zastosowaniu różnych metod wyburzeniowych:

  • prace wyburzeniowe metodą mechaniczną oraz chemiczną
  • przeprowadzanie prac wyburzeniowych metodą strzałową
  • rozbiórki ręczne

W ramach prac wyburzeniowych wykonujemy recykling gruzu na kruszywa budowlane. Dysponujemy własnym sprzętem.