Usługi minikoparką - Minikoparka Poznań - Minikoparka Młot Poznań

Oferujemy usługi minikoparką. Wykopy pod przyłącza elektryczne, światłowodowe, drenaże, wodne, gazowe oraz pracę związane z wyrównaniem terenu. Posiadamy różne szerokości łyżek tj.: 30 cm, 50 cm i 100 cm (skarpówka)

Wykonujemy:

  • Przyłącza kanalizacyjne
  • Drenaże i odwodnienia
  • Studnie chłonne
  • Ekooczyszczalnie
  • Izolacje fundamentów
  • Wykopy pod fundamenty, wykonanie fundamentów do stanu „0”
  • Wszelkiego rodzaju wykopy
  • Rozbiórki budynków
  • Dostawę kruszyw budowlanych
  • Wywóz odpadów pobudowlanych

Jesteś zainteresowany wynajmem ładowarek teleskopowych?