W ramach Priorytetu I. „Konkurencyjność przedsiębiorstw”

Działanie: „Wsparcie rozwoju MSP”

W ramach realizowanego projektu firma TRANS-Kop otrzymała dofinansowanie na zakup koparki Doosan DX340LC oraz szczęki tnąco-kruszącej. Umożliwiło to wdrożenie w firmie udoskonalonych usług rozbiórkowo-wyburzeniowych, robót ziemnych. Pozwoliło także na stworzenie nowej usługi jaką jest kruszenie gruzu budowlanego a jednocześnie pozyskanie nowego produktu- kruszywo recyklingowe. Dzięki dofinansowaniu do zakupionej koparki zamontowano oprogramowanie gps pozwalające na monitoring oraz archiwizację parametrów pracy maszyny . Oprogramowanie jest kompatybilne z zakupionym dzięki dofinansowaniu notebookiem. Wprowadzenie nowych, udoskonalonych usług oraz nowego produktu uatrakcyjniło zakres usług przedsiębiorstwa a pozyskane w ten sposób dodatkowe źródła dochodów pozwolą firmie na dalszy rozwój.